دبستان پیش دبستانی آمادگی دبیرستان پیشرفت و کلاس های تقویتی # اصفهان مجموعه مدارس سعدی مدارس سعدی اصفهان

اخبار مدرسه

در جریان اخبار مدرسه باشید

آزمون ورودی پایه دهم پسرانه و دخترانه (سال تحصیلی402-401)

ادامه مطلب

آزمون ورودی پایه هفتم (سال تحصیلی402-401)

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دوره اول پسرانه سعدی

ادامه مطلب

دبیران دبیرستان دوره دوم پسرانه سعدی

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دخترانه سعدی (دوره دوم )

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دخترانه سعدی (دوره اول)

ادامه مطلب

تبریک و سخنرانی آقای جعفری

ادامه مطلب

سخنرانی دکتر رشید زاده (روانشناس)

ادامه مطلب

فایل صوتی قرآن پایه دوم

ادامه مطلب

آموزش دروس دبیران سعدی در آپارات

ادامه مطلب

فایل صوتی قرآن پایه سوم

ادامه مطلب

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات شنا

ادامه مطلب

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات رباتیک

ادامه مطلب

فایل صوتی فارسی ششم دبستان

ادامه مطلب

فایل صوتی کتاب فارسی پایه اول

ادامه مطلب