اطلاعیه : شماره 1

آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های پسرانه و دخترانه سعدی 

(دوره دوم)راس ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه 24خرداد ماه در 6 حوزه برگزار میگردد.

دریافت کارت ورودی و محل آزمون از تاریخ 20 خرداد ماه 1403

تلفن ضروری در صورت نیاز:09981824907  /09133101033

اطلاعیه : شماره 2(اصلاحیه)

سنجش علمی ورودی پایه هفتم دبیرستان های دخترانه و پسرانه سعدی(دوره اول)راس ساعت 5 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 13 خرداد ماه 1403 در 8 حوزه برگزار میگردد.

دریافت کارت ورودی و محل سنجش از تاریخ 9خرداد ماه 1403

تلفن ضروری در صورت نیاز:09981824907 / 09133101033

کادر اجرایی مدیران و دبیران دبیرستان های سعدی دخترانه و پسرانه (دوره اول و دوره دوم)

مراکز آموزشی مجموعه مدارس سعدی

شعبه ی دخترانه:

(شعبه 1)

1-چهارراه رزمندگان،ابتدای خیابان رزمندگان،جنب دندانپزشکی نور

/پایه های اول تا چهارم دبستان و پیش دبستانی/

(شعبه 2)

2-خیابان رباط دوم،روبه روی شیرینی سرای مادر

/پایه پنجم و ششم/

(شعبه 3)

3-فلکه ی ماه فرخی،ابتدای خیابان رزمندگان

/پایه اول دبستان تا چهارم دبستان و پیش دبستانی/

(شعبه 4)

                          4-چهارراه رزمندگان، ابتدای خیابان جابر انصاری،روبه روی زبان سرا

                                                        /دوره اول ابتدایی/

                                            

                                                 (دبیرستان)

دوره اول دخترانه

5-خیابان اشراق شمالی،فلکه برازنده،جنب مسجد بقیه الله بوستان 30 

/پایه های هفتم و هشتم و نهم/

شماره تماس:31306424

 
 
 

                                                (دبیرستان)

دوره دوم دخترانه

6-خیابان کاوه،خیابان عادل پور،جنب گلخانه بهروز

/پایه های دهم تا دوازدهم/

 

                                          شعبه ی پسرانه:

                                               (شعبه 1)

                          1-خیابان رزمندگان،اصفهان ویلا،انتهای فرعی اول  “بوستان بهار”

                                                          /پایه سوم /

 

                                              (شعبه 2)

                         2-خانه اصفهان،خیابان بنفشه میانی،جنب دبیرستان اعتماد

                                                           /پایه دوم/

                        

                                             (شعبه 3)

                        3-خانه اصفهان،خیابان گلخانه،بعد از چهار راه بنفشه،پلاک 9،رو به روی بانک شهر

                                                            /پایه اول/

 

                                             (شعبه 4)

                                                      دوره دوم پسرانه           

                        4-خیابان رزمندگان،روبروی تابلو اصفهان ویلا،کوچه 17

                                           /پایه های چهارم،پنجم،ششم/

                                            (دبیرستان)

                                                    دوره اول پسرانه

                     5-فلکه برازنده،خیابان برازنده،بعد از چهار راه صفائیه،کوچه 11(شهید طلایی)

                                            /پایه های هفتم و هشتم و نهم/

                                            (دبیرستان)

                                                   دوره اول پسرانه

                                         6- خیابان عارف،کوچه ی گلستان

                                                     /پایه ی نهم/

                                           (دبیرستان)

                                                   دوره دوم پسرانه

                       7-خیابان جابر انصاری،مقابل خیابان عارف،جنب اداره ثبت

                                             /پایه دهم و یازدهم و دوازدهم/