دبستان پیش دبستانی آمادگی دبیرستان پیشرفت و کلاس های تقویتی # اصفهان مجموعه مدارس سعدی مدارس سعدی اصفهان

اخبار مدرسه

در جریان اخبار مدرسه باشید

آزمون ورودی دبیرستان دخترانه سعدی دوره دوم (پایه دهم)

ادامه مطلب

آزمون ورودی دبیرستان پسرانه سعدی دوره دوم (پایه دهم)

ادامه مطلب

سنجش علمی پایه هفتم دبیرستان پسرانه سعدی

ادامه مطلب

سنجش علمی پایه هفتم دبیرستان دخترانه سعدی

ادامه مطلب

کادر دبیران برجسته دبیرستان پسرانه سعدی *** دوره دوم

ادامه مطلب

کادر دبیران برجسته دبیرستان دخترانه سعدی ** دوره دوم

ادامه مطلب

کادر دبیران برجسته دبیرستان دخترانه سعدی دوره اول

ادامه مطلب

کادر دبیران برجسته دبیرستان پسرانه سعدی دوره اول

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دخترانه سعدی (دوره اول)

ادامه مطلب

تبریک و سخنرانی آقای جعفری

ادامه مطلب

سخنرانی دکتر رشید زاده (روانشناس)

ادامه مطلب

فایل صوتی قرآن پایه دوم

ادامه مطلب

آموزش دروس دبیران سعدی در آپارات

ادامه مطلب

فایل صوتی قرآن پایه سوم

ادامه مطلب

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات شنا

ادامه مطلب