احراز رتبه دوم و سوم جهان

در مسابقات محاسبات ذهنی UC MAS

احراز رتبه دوم و سوم جهان در مسابقات محاسبات ذهنی UC MAS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.