نویسنده

مدیریت

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

مشارکت بچه ها برای درست کردن سالاد ماکارونی

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

نمونه هایی از خلاقیت های دانش آموزان مدرسه

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

اردوی گروهی دانش آموزان به کواریوم ماهی های زینتی و آب شور

معنای اردو در ذهن مربیان، والدین و دانش آموزان در حقیقت همان سفر گروهی دانش‌آموزی با حضور مربیان و معلمان، و با هدف یادگیری عملی برخی دروس و یا استفاده از فضاهای تفریحی خارج از مدرسه است.

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آئین کهن یلدا

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

یادمان اردوی تفریحی دانش آموزان

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

معاینات دندانپزشکی دانش آموزان

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

زنگ علوم

ادامه مطلب

16 دسامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

اهدایی کمک های مردمی

ادامه مطلب