دبیرستان پسرانه

اخبار دبیرستان

آزمون ورودی پایه دهم پسرانه و دخترانه (سال تحصیلی402-401)

ادامه مطلب

آزمون ورودی پایه هفتم (سال تحصیلی402-401)

ادامه مطلب

دبیران دبیرستان دوره دوم پسرانه سعدی

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دخترانه سعدی (دوره دوم )

ادامه مطلب

کادر دبیرستان دخترانه سعدی (دوره اول)

ادامه مطلب

تبریک و سخنرانی آقای جعفری

ادامه مطلب

آموزش دروس دبیران سعدی در آپارات

ادامه مطلب

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات شنا

ادامه مطلب

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات رباتیک

ادامه مطلب