کلمات کلیدی

مدرسه

9 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

درخششی دیگر از دبستان سعدی« پذیرفته شدن در المپیاد ریاضی فرمول وحدت۲۰۱۸-۲۰۱۷»

پذیرفته شدن دانش آموز سخت کوش «اهورا ابولی» در المپیاد ریاضی فرمول وحدت۲۰۱۸-۲۰۱۷ را به کلیه اولیا، دانش آموزان و معلمان سخت کوش دبستان سعدی تبریک میگوییم.

ادامه مطلب

3 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

احراز رتبه دوم استان در رشته بدمینتون توسط دانش آموزان دبستان سعدی

ادامه مطلب

1 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

احراز رتبه دوم سرود در مسابقات فرهنگی هنری

کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان دبستان سعدی در مسابقات فرهنگی هنری و در رشته سرود
کسب رتبه دوم در مسابقات سرود

ادامه مطلب